Loading...
info@bandirmasurvey.com
+90 553 502 52 11
+90 546 831 80 70
Bizi Takip Edin:

Liman Hizmetleri: Kapsamlı Bir Bakış

Limanlar, deniz taşımacılığı ve ticaretin önemli bir parçasıdır. Birçok liman, ticaret gemilerinin yanaşması, yük boşaltma ve yükleme işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanır. Liman hizmetleri, bu karmaşık işlemlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayan çeşitli hizmetleri içerir. İşte liman hizmetlerimizin ana bileşenlerine genel bir bakış:

 1. Yükleme ve Tahliye Öncesi Gözetimler: Bandırma Survey olarak Yüklerin gemilere yüklenmeden önce ve gemilerden tahliye edilmeden önce gözetimi yapılır. Bu, yüklerin doğru ve güvenli bir şekilde taşınması sağlanır.
 2. Kargo Hasar Kontrolleri: Bandırma Survey olarak kargo hasarlarını tespit etmek için gerekli olan kontrolleri yapıyoruz. Bu, kargoların taşıma sürecinde zarar görmesini önler ve hasarın tespit edilmesi durumunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 3. Depo ve Tank Kontrolleri: Bandırma Survey olarak depolama tanklarının ve depoların denetimini yaparak. Bu, depolanan malzemelerin güvenliği ve kalitesinin korunmasını sağlıyoruz.

Liman hizmetleri, uluslararası ticaretin anahtar unsurlarından biridir ve birçok endüstri için hayati öneme sahiptir. Bu hizmetler, ekonomik büyüme, ticaret kolaylığı ve kritik malzemelerin taşınmasını sağlayarak küresel ticarete büyük katkı sağlar.

Yük Denetimi

Bandırma Survey  tarafından yapılacak olan yük denetimi, gemilere yüklenen veya gemilerden boşaltılan kargoların doğru, güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamak için yapılır. Bu, yüklerin doğru sıralamayla yüklenmesini, taşıma kurallarına uygunluğunu ve gerektiğinde gümrük işlemlerini içerir. Yüklerin durumu, miktarı ve ambalajı da denetlenir.

Yükleme ve Tahliye Öncesi Gözetimler

Bandırma Survey tarafın dan gerçekleştirilen Bu gözetimler, gemilerin yük alma veya boşaltma işlemlerinden önce yapılan kontrollerini içerir 

 1. Yükleme Öncesi Gözetimler: Bu aşama, geminin yüklenmeden önce detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu zamandır. Geminin yük kapasitesi ve düzenlemeleri, yükün doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesi, güverte ekipmanlarının çalışır durumda olup olmadığı gibi unsurlar gözden geçirilir. 
 2. Tahliye Öncesi Gözetimler: Bu aşama, geminin yüklerini boşaltmadan önce yapılan kontrolleri içerir. Yükleme öncesi gözetimlerde olduğu gibi, geminin güvenli bir şekilde tahliye işlemi yapabilmesi için tüm ekipmanların çalışır durumda olması ve kargo düzenlemelerinin uygunluğu kontrol edilir.

Yükleme ve tahliye öncesi gözetimler, denizcilik güvenliği ve kargonun güvenli taşınması için hayati öneme sahiptir. Bu kontroller, aşırı yükleme, dengesiz yükleme veya yükün hasar görmesini önlemeye yardımcı olur. 

Kargo Hasar Kontrolleri

Kargo Hasar Kontrolleri, taşımacılık sektöründe oldukça kritik bir öneme sahip olan bir süreçtir. Bu kontroller, taşınan yükün herhangi bir hasar veya eksiklik açısından incelenmesini ve kayıt altına alınmasını içerir. 

 1. Kargo Hasarının Tanımı: Kargo hasarı, taşınan yükün taşıma süreci boyunca herhangi bir şekilde zarar görmesi veya eksilmesi anlamına gelir. Bu hasarlar, yükün türüne ve taşıma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örnek olarak, fiziksel darbeler sonucu oluşan ambalaj hasarı veya sızıntılara yol açan sıvı kargolarda oluşan hasarlar verilebilir.
 2. Hasarın Tespiti: Kargo hasarlarının tespiti için görsel inceleme, ölçümler, tartımlar, ve numune alımları gibi yöntemler kullanılır. Bu incelemeler, taşımacılık sırasında herhangi bir hasarın belirlenmesine ve kayıt altına alınmasına yardımcı olur.
 3. Kargo Hasar Raporları: Hasarın tespit edilmesi durumunda, bir kargo hasar raporu hazırlanır. Bu rapor, hasarın türünü, miktarını, nedenlerini ve taşıma sırasındaki koşulları ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu raporlar, sigorta şirketleri, taşıyıcılar ve alıcılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir role sahiptir.
 4. Sorumluluk Paylaşımı: Kargo hasarlarının sorumluluğu genellikle taşıma sırasında kimin üstlendiği ile ilgilidir. Hasarın nedeni, taşıyıcı hatası, ambalajın yetersizliği veya doğal afet gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hasarın sorumluluğu, taraflar arasında yapılan sözleşmelere ve taşıma belgelerine dayanarak belirlenir.
 5. Kargo Sigortası: Kargo hasarlarının finansal etkilerini azaltmak için birçok şirket kargo sigortası kullanır. Bu sigorta, taşınan yükün hasar görmesi veya kaybolması durumunda tazminat sağlar.

Kargo Hasar Kontrolleri, kargo taşımacılığı sürecinde güvenlik ve kalite kontrolünün sağlanması için kritik bir rol oynar. Bandırma Survey olarak, kargo hasarlarını tespit etmek ve önlemek için uzmanlık ve deneyim sunuyoruz. Bu sayede taşımacılık süreci daha güvenilir ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Depo ve Tank Kontrolleri

Depo ve Tank Kontrolleri, depo tesislerinin ve tankların düzenli olarak gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması sürecini ifade eder. Bu kontroller, depo ve tank sistemlerinin güvenliği, verimliliği ve çevresel uygunluğu açısından kritik bir öneme sahiptir. 

 1. Depo Kontrolleri: Depolar, tesislerde malzeme depolama ve yönetme amaçları için kullanılır.  stokların düzenli olarak takip edilmesi ve yönetilmesi, işletmeler için önemlidir. Bandırma Survey olarak Müşterilerimizin talimatları doğrultusunda gerekli denetimleri eksiksiz olarak yapmaktayız.
 2. Tank Kontrolleri: Tanklar, sıvı veya gaz ürünlerin depolandığı büyük kaplardır. Bandırma Survey olarak müşterilerimizin talimatları doğrultusunda gerekli denetimleri eksiksiz olarak yapmaktayız.

Depo ve Tank Kontrolleri, işletmelerin güvenliklerini ve çevresel uygunluğunu korumak, stok kayıplarını önlemek ve operasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak için önemlidir. Bandırma Survey olarak, işletmelere bu kontrolleri yapmalarında yardımcı oluyoruz.

 

Bandırma Survey Gözetim ve Puantörlük Hizmetleri 

Bizi Takip Edin: